عملكرد اورژانس 115شهرستان آباده درسال 1391

تعداد كل مإموريتهاي انجام شده

1828

تعداد كل بيماران سرويس دهي شده

2225

تعداد كل تصادفات

717

تعداد مجروحين ناشي از تصادفات

847

تعداد افراد فوت شده ناشي از تصادفات

54

تعداد كل بيماران فوت شده

126

تعداد استقرار آمبولانسها

262

ميانگين زمان مإموريتهاي درون شهري در سال 1386

5 دقيقه و23 ثانيه

ميانگين زمان مإموريتهاي برون شهري در سال 1386

7دقيقه و30 ثانيه

 

عملكرد اورژانس 115شهرستان آباده در سه ماهه اول 1390

تعداد كل مإموريتهاي انجام شده

558

تعداد كل بيماران سرويس دهي شده

764

تعداد كل تصادفات

197

تعداد مجروحين ناشي از تصادفات

251

تعداد افراد فوت شده ناشي از تصادفات

10

تعداد كل بيماران فوت شده

26

تعداد استقرار آمبولانسها

111

ميانگين زمان مإموريتهاي درون شهري در سال 1386

4 دقيقه و27 ثانيه

ميانگين زمان مإموريتهاي برون شهري در سال 1386

7دقيقه و13 ثانيه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ