سيستم خدمات پزشكي اورژانس (EMS)Emergency Medical Service System

شبكه جامعي از پرسنل ،تجهيزات ومنابع است كه به منظور كمك رساني وارائه مراقبت هاي پزشكي اورژانس به جامعه تدوين شده است كه اين سيستم دو جزءخارج وداخل شهري را در بر مي گيرد.

اين سيستم از مركز پيام كه امكان دسترسي عموم را به خدمات اورژانس فراهم مي سازد شروع مي گردد.مركز پيام پس از دريافت گزارش از وضعيت حادثه چه بصورت بيماريهاي داخلي ويا تصادفات وبررسي موضوع كدهاي مورد نظر (آمبولانسها )را با خبر ساخته وبر بالين بيمار مي فرستد .درصورت بروز تصادفات وتعداد مصدوم بيش از يكنفر عمليات ترياژبندي انجام مي شود.

چها "آ"در اقدامات اورژانس عبارتند از1- ترياژ     2- درمان      3- حمل ونقل       4- انتقال

اپراتور مركز پيام كه بايد اطلاعات لازم در مورد بيماريها را داشته باشد ،پس از گرفتن اطلاعات از بيمار ويا صحنه حادثه اطلاعات را دراختيار تكنسين 115 قرار داده ودر همان حين نيز با خود بيمار ويا حاضرين در صحنه در تماس است واطلاعات لازم وراهنمائي هاي مورد نياز در مورد برخورد بيمار تا رسيدن آمبولانس را در اختيار آنها قرار مي دهد .

در مواردي كه مشورت با پزشك اورژانس در مورد وضعيت بيمار لازم باشد اين كار انجام مي شود ،زمان دراين ميان بسيار مهم است كه حتماً بايد در كمترين زمان اين عمليات صورت گيرد وكليه زمانها توسط اپراتور اورژانس در فرمهاي مخصوص ثبت مي شود .

لازم به ذكر است مركز پيام شهرستان آباده هماهنگي بين كليه شهرستانها وپايگاههاي شمال فارس را به عهده دارد واز طريق بي سيم مستقيماًنيز با مركز اورژانس شيراز در ارتباط مي باشد . اين مركز داراي 4 اپراتور مي باشد .كه همگي كارشناس پرستاري هستند .شهرستان آباده 1 پايگاه درون شهري و3 پايگاه برون شهري دارد كه 19 پرسنل اعم از تكنسين ها وامدادگران اورژانس در آن انجام وظيفه مي كنند.


آلبوم عكس
 
گزارش تصويري

گزارش تصويري

گزارش تصويري


گزارش تصويري


گزارش تصويري


گزارش تصويري


گزارش تصويري


گزارش تصويري

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ