خدمات قابل ارائه در پایگاه استقلال

  • واکسیناسیون
  • گرفتن فشار خون
  • انجام خدمات بهداشت خانواده
  • تشکیل پرونده های خانوار
  • مراقبتهای نوزادان

 


 

 لیست و مشخصات خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان آباده


خانه بهداشت بيدك

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :892

فاصله تامركزبهداشتي درماني : 1 كيلومتر تعداد پرسنل :3

جمعيت تحت پوشش : 3442

 

   

خانه بهداشت سورمق

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :790

فاصله تامركزبهداشتي درماني : 0 كيلومتر تعداد پرسنل :3

جمعيت تحت پوشش : 2747

 
 

 

خانه بهداشت نجف آباد

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :238

فاصله تامركزبهداشتي درماني : 16 كيلومتر تعداد پرسنل :2

جمعيت تحت پوشش :716

 

  

خانه بهداشت حشمتيه

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :306

فاصله تامركزبهداشتي درماني : 6 كيلومتر تعداد پرسنل :2

جمعيت تحت پوشش : 1398

 

  

خانه بهداشت شورجستان

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :184

فاصله تامركزبهداشتي درماني : 32 كيلومتر تعداد پرسنل :1

جمعيت تحت پوشش : 635

  

 

خانه بهداشت دهدق

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :197

فاصله تامركزبهداشتي درماني : 6 كيلومتر تعداد پرسنل :2

جمعيت تحت پوشش : 715

  

 

خانه بهداشت فيض آباد

سال شروع به كار : 1357 تعداد خانوارتحت پوشش :234

فاصله تامركزبهداشتي درماني :5 كيلومتر تعداد پرسنل :2

جمعيت تحت پوشش : 789

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-3 11:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ