بسمه تعالي
شبكه بهداشت و درمان شهرستان آباده

مرکز جامع سلامت ولیعصر (عج)

مرکز ولیعصر
 


آدرس: آباده، خیابان امام خمینی، روبروی سینما قدس
 

شماره تلفن: 44338105-071
 

واحدهای مستقر و خدمات قابل ارائه در مرکز:

پزشک خانواده، دندانپزشکی، آزمایشگاه، پذیرش، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها، پاپ اسمیر، واکسیناسیون، بهداشت روان، آزمایشگاه مواد مخدر
 

خدمات قابل ارائه در مرکز جامع سلامت ولیعصر (عج)

 • خدمات پزشک خانواده
 • دندانپزشکی
 • آزمایشات قبل از ازدواج
 • آزمایشات خون و...
 • واکسیناسیون
 • گرفتن فشار خون
 • آزمایش اعتیاد
 • مشاوره تغذیه
 • مشاوره بهداشت روان
 • مشاوره بیماریهای واگیرو رفتاری
 • تست قند خون
 • انجام خدمات بهداشت خانواده و جمعیت
 • تشکیل پرونده های خانوار
 • مراقبتهای نوزادان
 • مراقبتهای حین بارداری
Page Last Update   :  1395-11-23 14:50        Top of page Print version