نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 0
بازدید دوروز پیش: 0
بازدید کل: 1397
بازدید کل سایت: 2527543
بازدیدکنندگان برخط: 1

مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده


دوره هاي برگزار شده در مركز آموزش بهورزي

 


 
   

دوره

سال پذیرش

طول دوره آموزش

تعداد دانش آموز پذیرش شده

تعداد دانش آموز فارغ التحصیل شده

تعداد دانش آموز اخراجی

تعداد دانش آموز انصرافی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

اول

1357

2سال

17

21

17

21

-

-

-

-

دوم

1357

2سال

7

14

7

14

-

-

-

-

سوم

1362

2سال

25

-

21

-

3

-

1

-

چها رم

1364

2سال

18

-

14

-

2

-

2

-

پنجم

1367

2سال

11

-

11

-

-

-

-

-

ششم

1367

2سال

-

11

-

9

-

-

-

2

هفتم

1370

2سال

16

-

16

-

-

-

-

-

هشتم

1370

2سال

-

6

-

6

-

-

-

-

نهم

1371

2سال

15

-

14

-

1

-

-

-

دهم

1373

2سال

8

-

8

-

-

-

-

-

یا زد هم

1374

2سال

-

6

-

6

-

-

-

-

دوا زدهم

1376

2سال

-

10

-

10

-

-

-

-

سیز دهم

1379

18ماه

6

-

6

-

-

-

-

-

چهار دهم

1380

18ماه

-

6

-

6

-

-

-

-

پا نز دهم

1383

18ماه

6

-

5

-

1

-

-

-

شا نز دهم

1384

18ماه

-

8

-

8

-

-

-

-

هفد هم

1385

18ماه

-

7

-

7

-

-

-

-

هیجد هم

1387

18ماه

-

8

-

7

-

1

 

 

نو ز دهم

1388

6ماه

کا ردان

-

5

-

5

-

-

-

-

بیستم

1389

2سال

-

10

 

9

 

1

 

 

بيست ويكم

1390

2سال

 

6

 

 6

 

 

 

 

 

 


 
 


 
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ