نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب آموزشی سايت
عالي
خوب
متوسط
ضعيف


نمایش نتایج
 

آمار سايت

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز: 1
بازدید دوروز پیش: 1
بازدید کل: 1494
بازدید کل سایت: 2531222
بازدیدکنندگان برخط: 1
مركز آموزش بهورزي شهرستان آباده

نحوه نشر آگهي پذيرش بهورز

 
آگهي پذ يرش بهورزدر صورت وجود رديف بلا تصدي در تشكيلات خانه هاي بهدا شت تحت
 پو شش شهر ستا ن و تا ييد معا ونت بهداشتي دانشگاه به طرق  ذ يل انتشار مي يابد .
 اطلاع رساني مر كز بهداشت شهر ستان در محل هاي مورد نياز از طر يق بخشداري ،دهداري،شوراي اسلامي و سا ير اما كن عمو مي ،نصب اطلا عيه در خانه هاي بهداشت و مر اكز بهداشتي و در ما ني
 اطلاع رساني در صداي جمهوري اسلا مي (در صورت وجود شبكه محلي )


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ