معرفي واحد وپرسنل

 

معرفي واحد :

 

خدمات وفعاليتهاي مربوط به بهداشت خانواده با توجه به گروههاي هدف اين واحد (مادران وكودكان از دروه نوزادي تا سالمندي ) حجم قابل توجهي از فعاليتهاي بهداشتي را شامل مي شود كه اين مهم درمراكز شهري بعهده كلينيك بهداشت خانواده ودرروستاها بعهده خانه هاي بهداشت مي باشد . مادران وكودكان درهر جامعه اي از اولويت خاصي برخوردارمي باشند . لذا بهبود وسلامت دو گروه فوق الذكر منجر به سلامت محل جامعه مي گردد. حفظ وارتقاء سطح سلامت جسمي ورواني خــانواده ها از طريق خدمات بهداشت خانواده مي باشد .

 

معرفي پرسنل :
 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

1

مرضيه مفاضي

كارشناس بهداشت عمومي

كارشناس مسئول بهداشت خانواده

2

هما نمازي

كارشناس مامائي

كارشناس مامائي وپرستاري

3

ليلا آيرون

كارشناس بهداشت خانواده

كارشناس بهداشت خانواده

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ