شرح وظائف واحد بهداشت روان

 

 

فعاليتهاي جاري :

 

0         نظارت بر حسن انجام برنامه هاي بهداشت روان شهـــري و روستــايي اعم از پزشكان، كاردانان ، بهورزان.  

0         كمك به پزشكان عمومي شاغــل در مراكز جهت تشخيص بيماران رواني .

0         برگزاري دوره هاي باز آموزي بهداشت روان براي كاردانان و بهورزان .

0         برگــــزاري دوره هاي باز آموزي بهداشــت .روان براي كاردانان و بهورزان .

0         برگزاري دوره هاي بازآموزي بهداشت روان .براي پزشكان .

0         برگزاري كارگاههاي آموزشي در زمينه مهارتهاي فرزند پروري ، مهارتهاي زندگي و اعتياد براي كليه پرسنل بهداشتي  .

0         برگزاري كلاسهاي آموزشي در زمينه مهارتهاي فرزند پروري ، اعتياد و مهارتهاي زندگي براي داوطلبان سلامت .

0         برگزاري كلاسهاي آموزشي بهداشت روان در زمينه هاي مختلف براي اولياء و مربيان در مدارس .

0         برگزاري كلاسهاي آموزش بهداشت روان در زمينه هاي مختلف براي دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي .

0         برگزاري كلاسهاي آموزش بهداشت روان در زمينه هـــاي مختلف در ادارات ، نهادها و سازمانها .

0         برگزاري كلاسهاي آموزش بهداشت روان در زمينه هاي مختلف براي عموم مردم .

0         ارائه خدمات مشاوره اي به بيماران بصورت دو روز در هفته .

0         جمع بندي و ارسال آمار بهداشت روان به استان .

0         برگزاري آموزشهاي بدو خدمت براي پرسنل جديد الورود در زمينه هاي مختلف بهداشت روان .

 

طرحهاي در دست اجرا :

0       طرح آموزش مهارتهاي زندگي براي دانش آموزان كلاس چهارم و پنجم مقطع ابتدايي. 

0       طرح توان بخشي مبتني بر جامعه CBR.

0       طرح پيشگيري از سوء مصرف مواد در خوابگاههاي دانشجويي .

        0       طرح مداخلات رواني اجتماعي در بلايا طبيعي براي پرسنل بهداشتي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ