فعاليتهاي جاري :

 

0         ارتباط تنگاتنگ با مردم و مراجعين و اخذ نظريات، پيشنهادات و انتقادات و انتقال آن به مديريت .

0         انعكاس خدمت انجام شده توسط سازمان به مردم .

0         شركت در مراسمهاي فرهنگي و مذهبي .

0         برگزاري مراسمهاي  مذهبي ، فرهنگي ، اداري.

0         تهيه تراكت و پلاكارد به مناسبتهاي مختلف.

0         تهيه بيلان كار واحد هاي مختلف و ارائه به مردم .

0         همكاري و هماهنگي بين بخشي با ادارات مختلف .

0         رسانيدن نقطه نظرات مردم به مسئولين.

0         انعكاس اخبار و اطلاعيه ها به رسانه هاي جمعي.

0         جلب مشاركتهاي مردمي با تشكيل جلسات مردمي و خيرين .

0         انجام سايرامورمربوطه طبق نظرمقام مافوق. 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ