معرفي پرسنل :

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

1

مجيد حسيني

كارشناس بهداشت محيط

مسئول حراست

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ