معرفي پرسنل و واحد

 

معرفي واحد :

 

كودكان ونوجوانان آينده سازان كشور هستند بدين سبب سلامت جسمي ،رواني واجتماعي آنان تضمين كننده سلامت حال وآينده جامعه است پس توجه به بهداشت اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردارمي باشد چرا كه :

0         بخش عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند .

0         بدليل كامل نشدن مهارتها وشرايط سني آسيب پذيرودرمعرض ابتلا به بيماريهاي عفوني خطرناك هستند .

0         پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي دراين سنين صورت مي گيرد با اين كار مي توان گام بزرگي درپيشگيري از بيماريها درسنين بالاتر كه هزينه هاي زيادي را برجامعه تحميل مي كند برداشت .

0         از مهمترين گروههاي درمعرض خطر حوادث ،سوانح ونيز خشونت هستند.

0         دانش آموزان چون درسن فراگيري هستند قادرند آموزشهاي بهداشتي را به خوبي بياموزند ،بكار گيرند وبه خانواده و اجتماع انتقال دهند .

با توجه به اين نكات برنامه بهداشت مدارس از جايگاه واهميت ويژه اي درارتقاء سطح سلامت دانش آموزان وجامعه برخوردار است ومجريان اين برنامه تلاش مي كنند از طريق مشاركت دانش آموزان ، اولياء وكاركنان مدارس به اهداف دست يابند.

معرفي پرسنل :

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

1

سوسن جنتي

كارشناس بهداشت عمومي

كارشناس مسئول بهداشت مدارس

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ