معرفي پرسنل و واحد

 

 

معرفي واحد :

 

درروزگاري نه چندان دور ،بيماريهائي چون آبله ،وبا ،طاعون ،تب مالت ،تب راجعه و... همچون بلائي ناگهاني گروه گروه انسانها را به كام مرگ مي كشاند و يا دچار معلوليتي دائمـــــي مي كرد.هنوز افراد مسن جامعه خاطرات تلخي را از همه گيريهاي وحشتناك بياد دارند وبه تلخي آنها را باز مي گويند .همت وتلاش وانديشه مردان وزناني بلند همت وتلاشگر باعث شد بشر براين بيماريها فائق آيد وآنها را به كنترل درآورد .بي گمان نيروهاي بهداشتي درخط اول اين مبارزه بزرگ بيشترين زحمات را متحمل شده اند اما هميشه حفظ پيروزي دشوارتر از كسب آن است بنابراين دراينجا حفظ سلامت جامعه وجلوگيري از پيدايش وبروز وشيوع مجدد بيماريها درجامعه بسيار دشوار خواهد بود وباز هم مسئوليت اصلي بردوش همكاران محترم ونيروهاي بهداشتي است .

معرفي پرسنل :

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

1

خوبيار خسروانيان

كارشناس مبارزه با بيماريها

كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها

2

امين كسرائي

كارشناس مبارزه با بيماريها

مسئول زنجيره سرما

3

احمد كريمي فرد

كارشناس مبارزه با بيماريها

مسئول بيماريابي وپيگيري

4

نبی الله طاهري

كارشناس مبارزه با بيماريها

كارشناس مبارزه با بيماريها

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ